...:: TÜRK DİLİ ::... Türk Dili ve Kompozisyon Sunuları, Dil Bilgisi, Kompozisyon, Videolar, Kaynaklar, E- Kütüphane, Yararlı Bağlantılar...:: Dr.Ahmet Kayasandık'ın Kişisel Sitesi::........................................................... - UNREGISTERED VERSION

İçeriğe git

Ana Menü

Türk Dili-1

SINAV ÖRNEKLERİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO TÜRK DİLİ 1 DERSİ ARA SINAV SORULARIDIR
BÖLÜMÜ       : …………….….……….…….…              NÖ (  )  İÖ (  )   A GRUBU
ADI SOYADI : ………………………………….
NUMARASI
  : ………………………………….
1. Dilin en önemli özelliği hangisidir?
a) Anlaşma aracı olması
  b) Sosyallik    c) Canlılık   d) Doğallık   e) Gizli anlaşmalar sistemi olması
2. Aşağıdakilerden hangisi dil ile kültürün ortak özelliklerinden değildir?
a) Kuralcılık
  b) Özgünlük   c) Canlılık   d) Millîlik   e) Doğallık
3. Kültürel değerlerin birbiriyle çelişmemesini, kültürün hangi özelliğiyle açıklamak daha doğru olur?
a) Canlılık
  b) Süreklilik   c) Özgünlük   d) Uyumluluk   e) Doğallık
4. Ağıt yakan birinin, söylediği bu şiirin halk edebiyatı nazım şekillerinden biri olduğunu bilmemesi kültürün hangi özelliğiyle açıklanabilir?
a) Millîlik
b) Canlılık    c) Doğallık     d) Özgünlük   e) Uyumluluk
5. Aşağıdaki adlandırmalardan hangisi doğrudur?
a) Konya şivesi    b) Halk Türkçesi c) İstanbul Türkçesi
  d) Karaman lehçesi    e) Karadeniz ağzı
6. Bütün dönemleri dikkate alındığında Türkçenin en saf (yalın) dönemi hangisidir?
a) En Eski Türkçe D.  b) Eski Türkçe D.
c) Eski Anadolu Türkçesi D.   d) Türkiye Türkçesi D.  e) Yeni Türkçe D.
7. Aşağıdaki kelimelerden hangisi Türkçenin ses özelliklerine uymaz?
a) gençlik      b) gökkuşağı     c) yalçın       d) hava       e) güzel
8. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir ses olayı örneklenmiştir?
a) abi        b) eczane         c) ayol         d) postane      e) sütlaç
9. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde düzeltme (^) işaretinin kullanılmasına gerek yoktur?
a) Lâle      b) kâğıt           c) meslekî     d) rüzgâr         e) hâl
10. Aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmıştır?
a) dediki   b) ya da          c) yanlız        d) bilirmisiniz?  e) ciddî
11. Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır?
a) havayolu   b) radyoevi   c) üst  geçit   d) büyük  anne  e) ön  söz
12. Aşağıdakilerden hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
a) Sayın Vali,    b) D Blok    c) Çıkmaz Sokak  
d) Yıldız teyze     e) Erciyes dağı
13. – 16. soruları okumanız istenen metinlere göre cevaplayınız.
13. Sabahattin Ali’nin bir yolculuk sırasında karşılaştığı gencin müzik yeteneğini değerlendirme macerasını anlattığı Ses hikâyesi hangi şehirde geçmektedir?
a) İzmir      b) İstanbul     c) Adıyaman     d) Şanlıurfa     b) Konya
14. Bir albayın idamdan kurtuluşunun anlatıldığı Ölüm Piyangosu adlı hikâyede mahkûmlar kimin sayesinde ölümden kurtulmuştu?
a) General   b) Hapishane müdürü   c) Albayın kızı
  d) Nöbetçi subayı  e) Askerî savcı
15.Aşağıdakilerden hangisi Bahis hikâyesindeki gönüllü mahkûmun isteklerinden değildir?
a) gazete      b) roman      c) tütün        d) şarap      e) İncil
16. Türkçenin Güncel Sorunları adlı yazıya göre Türkçenin en önemli sorunu nedir?
a) İngilizcenin Türkçeyi olumsuz etkilemesi    b) internet Türkçesi
 c) Tabelalardaki yanlışlıklar    
d) Yazım    e) Sözlüklerin yetersizliği
17. Bu kâğıdın arka yüzüne okulunuzun laboratuvar ihtiyacının bir an önce giderilmesini istediğinizi belirten bir dilekçe yazınız. (20 puan)
Notlar: 1. Sınav süresi otuz dakikadır.
     
    2. Cevaplarınızı aşağıdaki cevap anahtarına işaretleyiniz.

BAŞARILAR

Dr. Ahmet KAYASANDIK
Türk Dili Okutmanı

----------------------------:::::----------------------------

İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ 1 DERSİ GENEL SINAV SORULARIDIR

ADI SOYADI : ………………………………….                        NÖ (   )    İÖ (   )     A GRUBU
NUMARASI : ………………………………….


Uyarılar: Cevaplarınızı ayrılan (noktalı) yerlere yazınız. Değerlendirmeye sayfa düzeni de dâhil olup sınav süresi 30 dakikadır.

Dr. Ahmet KAYASANDIK


1. Kültürel bir değerin millî olup olmadığını ayırt etmede kültürün hangi özelliğinden yararlanırız? (10 puan)

……………………………………………
2. Yeni Lisan hareketi Türkçenin hangi döneminin başlangıcı sayılır? (10 puan)

…………………………………………….…
3. Günümüzde Uygur Türkleri hangi alfabeyi kullanmaktadır? (10 puan)

……………………………………………
4. “Minicik” kelimesindeki ses olayı hangi sebepten kaynaklanmaktadır? (10 puan)

…………………………………………….
5. Hece kaynaşmasını bir kelimeyle örnekleyiniz. (10 puan)

……………………………………………
6. “Gül-üş-leri” kelimesindeki altı çizili ekin adını (ne eki olduğunu) yazınız. (10 puan)

…………………………………………
7. “Öğrenci” ismini ek-fille birlikte geniş zamanın çokluk birinci kişisine göre çekimleyiniz. (10 puan)

……………………………………………
8. “pastane, havayolu, ordu  evi, anayurt, cm.
lik” kelimelerinden yanlış yazılanları düzelterek (doğru olanları değiştirmeden) yeniden yazınız. (10 puan)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Aşağıdaki nükteyi yazım ve noktalama yanlışlarını düzelterek yeniden yazınız. (20 puan)

Resim

Leyla ağacın altına oturmuş resim yapıyordu. Babası kızın elindeki bom boş kağıdı görünce sordu? ne resmî yapıyorsun bakıyım.
- Çimenlikde bir keçi resmi.
- Çimenler nerde?
- Keçi hepisini yedi.
- Yâ, keçi.
- Yiyicek birşey kalmayınca oda gitdi.


İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön