Kitapları - ...:: TÜRK DİLİ ::... Dil Bilgisi, Kompozisyon Konuları ve Sunuları, Kaynaklar

İçeriğe git

Kitapları

A. KAYASANDIK

Üniversiteler için
Uygulamalı   TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON   Bilgileri


Dr.  Ahmet KAYASANDIK

Doç. Dr.  Bekir DİREKCİ

Prof. Dr. Orhan YAVUZ

Prof. Dr. Yakup KARASOY
Ana dili kullanma becerisinin yetersizliğinden kaynaklanan yanlışların her geçen gün artması, bu olumsuzlukların Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili temel kaynaklara ve ders kitaplarına bile yansımaya başlaması; varlığımızın ve millî birliğimizin temel dayanağı Türkçemizi bütün yönleriyle öğrenmeyi gerekli kılmaktadır.  Bunun yolu da güzel Türkçemizle yazılmış eserleri okumaktan, dilimizin anlatım yeteneğini, inceliklerini keşfetmekten, değerini bilmekten ve onu sevmekten geçmektedir.
Son Yazım Kılavuzu'na göre güncellenen ve gözden geçirilen elinizdeki bu eser, özenle seçilmiş örnekleriyle, uygulamalarıyla bütün üniversite öğrencilerine hitap ettiği gibi, ortaöğretim öğrencileri, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, Türkçe ve edebiyat öğretmenleri için de bir el kitabı niteliğindedir.
1., 2. Baskı             : Sel-Ün Yayınları
3., 4. Baskı             : Tablet
5, 6, 7. Baskı          : Akçağ
8. Baskı                 : Soflonline
9, 10, 11, 12. Baskı : Aybil

13. Baskı                : Sözen

14, 15. Baskı           : Palet
Kitap Kapakları


ÂDÂB-I MAKÂL


Metin-Dil Özellikleri-Dizin


EFKÂR MECLİSİ

Efkâr Meclisi, özlü sözlerden makalelere varıncaya kadar geniş bir yelpazeden özenle seçilen güzel yazılarla gençleri okumaya özendirmek ve onların birikimlerine katkı sağlamak düşüncesiyle hazırlanan bir seçkidir. Metinlerin çeşitliliği ve tertibi, bu seçkinin başlıca yeniliğidir. Güzel Türkçemizi öğretmeye çalışanlar başta olmak üzere Türkçe giderse Türkiye gider, düşüncesine katılan herkes bu güldestenin muhatabıdır.

Efkâr MeclisiKONUŞMA ADABI

İletişim bir dil işi midir? Yoksa gönül işi mi? Konuşma Adabı bu soruları cevaplandırıyor. Çağın düşünürleri iletişimin bir mucize olduğunu söylediler. İnsanların kendilerini yegane ifade aracı olarak konuşmaya hasrettikleri günümüzde, tersine yalnızlıklar katmerleşiyor. Görünürde teknik donanımın da yedeğinde varmış gibi görünen iletişim ruhlarda gerçekleşmiyor. Konuşma bunun için mucize. Bu mucizeyi 1588 yılında kaleme alınmış Adâb-ı Makâl-Konuşma Adabı bütün ayrıntılarıyla ele alıyor. Konuşmanın temelinde yer alan kalbin niyetleri, ruhun psikolojik süreçleri ve bu niyet ve süreçlere eşlik eden duygu ve düşünceler, haller bunlardan bazıları.  
Sadece akıl ve düşünceden doğan konuşma bencilliğin ve şiddetin avukatlığına dönüşebiliyor. Çağımız önce davranışlardaki şiddeti tanıdı, şimdilerde de yayılarak söze kadar yükselişini. O zaman konuşma için akıl ve bilgi dışında başka ölçütler bulmamız gerekiyor. Konuşma Adabı bu ölçütleri duyuran bir eser. Konuşmanın önce bireysel sonra da toplumsal iyiliğin taşıyıcısı olmasının iç şartlarını gösteriyor.

Bu kitabın TRT-Derkenar programındaki tanıtımı için tıklayınız.

İnternetten temin için aşağıdaki bağlantıları tıklayın.  
Konuşma Adabı
Konuşma Adabı

YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM

Ortak Yayın

İnternetten temin için başlığı tıklayın.  


TÜRK DİLİ-DİL VE ANLATIM

Bölüm Yazarları

Doç Dr. Abdurrahman Özkan
Doç. Dr. Ufuk Deniz Aşçı
Doç. Dr. Mustafa Toker
Yrd. Doç Dr. Aziz Ayva
Dr. Ahmet Kayasandık
Okt. Harun Yıldız
Okt. Mustafa Fıstıkçıoğlu

İnternetten temin için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın.  
Türk Dili

TUHFET'ÜL-İHVAN 1

Dil Özellikleri - Metin -Tıpkıbasım Örnekleri

Düşünerek, anlayarak okuyanlar beğensin, onların gönülleri kıvansın, gözleri yaşarsın, yürekleri coşsun, dünyadan yüz çevirip ahirete rağbet, Allah’a yönelme ve ibadet etme isteği artsın, düşüncesiyle hicrî 860 (M 1456) yılı Şaban ayında yazılan bu eserde; Kur’an’dan, hadislerden ve tefsirlerden alıntılarla ince nüktelere ve ilginç hikâyelere yer verilmiştir. Sekiz cennet gibi sekiz bölüm hâlinde düzenlenen bu kitapta; arş, kürsi, levh, kalem, melekler, gökler, yerler, cennetler, cehennem, tevhit, iman, İslam, tövbe, züht, takva, abdest, namaz, tespihlerin sevabı, Allah’tan korkma, ölümü anma, ölüm için hazırlanma, kıyamet, haşır, neşir, terazi, sırat, hesap ve kitap konuları işlenmiştir.
*
Zeliha, Yusuf peygamberi zindana attırdığı zaman gardiyan, Zeliha’ya birini gönderdi:
– Yusuf’un başından tacını alayım mı ve ayağından nalınını çıkarayım mı?, dedi.
Zeliha da haber gönderdi ki:
– Hiçbir şeyini almasın. O, zindana kapatılmış bir mahkum değildir, dosttur. Biz onu suçu olduğu için zindana göndermedik. Belki yabancılardan ve düşmandan korumak için gönderdik, dedi.
TUHFET'ÜL-İHVAN 2

Dizinler
NEVZAT TÜRKTEN'E ARMAĞAN

Editör: Dr. Ahmet KAYASANDIK
DOSTLARA ARMAĞAN

İnternetten temin için tıklayınız.
Tenviri’l-Kulûb (Kalplerin Aydınlatılması) adıyla Abdurrahmani'd-Darir tarafından H 1177 (M 1763/1764) yılında halkın anlayacağı bir dille İslam'a iman konusunda yazılan bu eser, beş bölüm hâlinde düzenlenmiştir. Beş yüzden fazla meseleye yer verilen eserin ilk bölümünde imanın yenilenmesi konusu işlenmiştir. İkinci bölüm milletin dini, İslam ve imanla ilgili meseleler, üçüncü bölüm iman ile amel arasındaki fark, dördüncü bölüm imanla ilgili öğütler ve beşinci bölüm insan öldükten sonra kabre konduğunda sorulacak meseleler hakkındadır.
Bu kısa eserde Hz. Âdem'in yaratılışı, imanın ve İslam'ın şartları, bazı ilmihal bilgileri, fetvalar, öğütler, kabir ve ahiret hayatı hakkında bilgiler ve bir müminin nasıl davranması gerektiğine dair ilginç değerlendirmeler bulacaksınız.

2013-2024 © Türk Dili - Doç. Dr. Ahmet KAYASANDIK
Facebook'ta paylaş
İçeriğe dön