Türk Dili-1 - ...:: TÜRK DİLİ ::... Dil Bilgisi, Kompozisyon Konuları ve Sunuları, Kaynaklar

İçeriğe git

Türk Dili-1

SINAV ÖRNEKLERİ
Ara Sınav Soruları
Genel Sınav Soruları

ADI SOYADI          : ………………………………….           
NUMARASI           : ………………………………….
BÖLÜMÜ               : ………………………………….                Derse aktif katılım: ...... (10 p.)
AGÜ TÜRK DİLİ 1 DERSİ ARA SINAV SORULARIDIR
Uyarılar: Gereksiz ayrıntılar ve yanlış açıklamalar doğru cevabı götürecektir. Değerlendirmeye sayfa düzeni de dâhildir. Sınav süresi 25 dakikadır.
Doç. Dr. Ahmet KAYASANDIK
 
1. “Toprak”a niçin “toprak” dediğimizi bilmeyişimiz dilin hangi özelliğiyle açıklanabilir? (10 puan)
2. “Ana fikir” konuşma planının hangi bölümünde bulunur? (10 puan)
3. Türkiye Türkçesi dönemi neyle başlar? (10 puan)
4. Günümüzde Türkçe hangi alfabelerle yazılmaktadır? (10 puan)
5. "Akıl" kelimesindeki ses olayının adını ve bu örnekteki sebebini yazınız. (10 puan)
6. Bu kâğıdın arka yüzüne, mazeret sınavına girme isteğinizi belirten bir dilekçe yazınız. (20 puan)
7. Aşağıdaki nükteyi yazım ve noktalama yanlışlarını düzelterek yeniden yazınız. (20 puan)
DİL BİLİYORMU!
Süleyman nazif hiç sevmediyi bir gasteciyi kast ederek; A. Şinasî Hisara; “-arkadaşınızdır bilirsiniz, acaba dosdunuz fıransızca biliyormu, diye sormuş.?” Evet bilir, cevabını alıncada şu açıklamayı yapmış; “- türkce bilmiyorda, acaba başka bir dil biliyormu diye ögrenmek isdedim!”
***
1. Grup
ADI SOYADI  : ………………………………….                       
NUMARASI   : ………………………………….
BÖLÜMÜ       : ………………………………….
AGÜ TÜRK DİLİ 1 DERSİ ARA SINAV SORULARIDIR
Uyarılar: Gereksiz ayrıntılar ve yanlış açıklamalar doğru cevabı götürecektir. Değerlendirmeye sayfa düzeni de dâhildir. Sınav süresi 30 dakikadır.
Dr. Ahmet KAYASANDIK
1. Dilin en önemli özelliği nedir? (20 puan)
2. Kültürel bir değerin millî olup olmadığını ayırt etmede kültürün hangi özelliğinden yararlanılır? (10 p.)
3. “Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı
     Söz ola ağulu aşı bal ile yağ ide bir söz” (Y. Emre) beyti konuşma yanlışlarından hangisini örnekler? (10 puan)
4. Güzel konuşmayı bir cümleyle tanımlayınız. (10 puan)
5. Hazırlıklı bir konuşma için konuyu tespit ederken göz önünde bulundurulması gereken en önemli husus nedir? (10 puan)
6. Bütün dönemleri dikkate alındığında Türkçenin en yalın dönemi hangisidir? (10 puan)
7. Bu kâğıdın arka yüzüne ara sınav notunuz için maddi hata dilekçesi yazınız. (30 puan)
BAŞARILAR
***
2. Grup
ADI SOYADI : ………………………………….                                                                 
NUMARASI : ………………………………….
BÖLÜMÜ      : ………………………………….
AGÜ TÜRK DİLİ 1 DERSİ ARA SINAV SORULARIDIR
Uyarılar: Gereksiz ayrıntılar ve yanlış açıklamalar doğru cevabı götürecektir. Değerlendirmeye sayfa düzeni de dâhildir. Sınav süresi 30 dakikadır.
Dr. Ahmet KAYASANDIK
1. Türkçede akrabalık adlarının çok olması dilin hangi özelliğiyle açıklanabilir? (20 puan)
2. Millî kültürü oluşturan unsurlardan beş tanesini yazınız. (10 puan)
3. “Söz biliyorsan konuş ibret alsınlar, bilmiyorsan sus adam sansınlar.” sözü konuşma yanlışlarından hangisini örnekler? (10 puan)
4. Hazırlıklı bir konuşmanın dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmesi için dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? (10 puan)
5. Konuşma planının ilk bölümünde neye yer verilir? (10 puan)
6. İlk İslami eserlerin ortak özelliği nedir? (10 puan)
7. Bu kâğıdın arka yüzüne yatay geçiş yapma isteğinizi belirten bir dilekçe yazınız. (30 puan)
BAŞARILAR
***
4. Grup
ADI SOYADI : ………………………………….                                                                 
NUMARASI : ………………………………….
BÖLÜMÜ      : ………………………………….
AGÜ TÜRK DİLİ 1 DERSİ ARA SINAV SORULARIDIR
Uyarılar: Gereksiz ayrıntılar ve yanlış açıklamalar doğru cevabı götürecektir. Değerlendirmeye sayfa düzeni de dâhildir. Sınav süresi 30 dakikadır.
Dr. Ahmet KAYASANDIK
1. Türkçede “gözgü” yerine zamanla Arapça “ayna” kelimesinin kullanılması dilin hangi özelliğiyle açıklanabilir? (20)
2. Kültürün “özgünlük” özelliğini örnekleyiniz? (10 puan)
3. “Bir bilgeye sormuşlar:
- Bir insanın akıllı olduğunu nereden anlarsınız?
- Konuşmasından, demiş.
- Peki, o kişi hiç konuşmazsa?
- O kadar akıllı insan yoktur ki” Bu nükte güzel konuşma kurallarından hangilerini örneklemek için anlatılabilir? (10 puan)
4. Tartışma çeşitlerinden hangisi aynı zamanda anlatım metotlarından ve lisansüstü öğretim dersinden/sorumluluğundan biridir? (10 puan)
5. Türkçenin en eski yazılı belgesinin adını yazınız? (10 puan)
6. “geç-“ fiilinin değişik anlamlarını örnekleyen beş cümle yazınız. (10 puan)
7. Bu kâğıdın arka yüzüne idari görevinizden ayrılma isteğinizi belirten bir dilekçe yazınız. (30 puan)
BAŞARILAR
***
                         
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO TÜRK DİLİ 1 DERSİ ARA SINAV SORULARIDIR
BÖLÜMÜ      : …………….….……….…….…             
ADI SOYADI : ………………………………….
NUMARASI  : ………………………………….
1. Dilin en önemli özelliği hangisidir?
a) Anlaşma aracı olması    b) Sosyallik    c) Canlılık   d) Doğallık   e) Gizli anlaşmalar sistemi olması
2. Aşağıdakilerden hangisi dil ile kültürün ortak özelliklerinden değildir?
a) Kuralcılık   b) Özgünlük   c) Canlılık   d) Millîlik   e) Doğallık
3. Kültürel değerlerin birbiriyle çelişmemesini, kültürün hangi özelliğiyle açıklamak daha doğru olur?
a) Canlılık   b) Süreklilik   c) Özgünlük   d) Uyumluluk   e) Doğallık
4. Ağıt yakan birinin, söylediği bu şiirin halk edebiyatı nazım şekillerinden biri olduğunu bilmemesi kültürün hangi özelliğiyle açıklanabilir?
a) Millîlik  b) Canlılık    c) Doğallık     d) Özgünlük   e) Uyumluluk
5. Aşağıdaki adlandırmalardan hangisi doğrudur?
a) Konya şivesi    b) Halk Türkçesi c) İstanbul Türkçesi   d) Karaman lehçesi     e) Karadeniz ağzı
6. Bütün dönemleri dikkate alındığında Türkçenin en saf (yalın) dönemi hangisidir?
a) En Eski Türkçe D.  b) Eski Türkçe D.  c) Eski Anadolu Türkçesi D.   d) Türkiye Türkçesi D.  e) Yeni Türkçe D.
7. Aşağıdaki kelimelerden hangisi Türkçenin ses özelliklerine uymaz?
a) gençlik      b) gökkuşağı     c) yalçın       d) hava       e) güzel
8. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir ses olayı örneklenmiştir?
a) abi        b) eczane         c) ayol         d) postane      e) sütlaç
9. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde düzeltme (^) işaretinin kullanılmasına gerek yoktur?
a) Lâle      b) kâğıt           c) meslekî     d) rüzgâr         e) hâl
10. Aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmıştır?
a) dediki   b) ya da          c) yanlız        d) bilirmisiniz?  e) ciddî
11. Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır?
a) havayolu   b) radyoevi   c) üst  geçit   d) büyük  anne  e) ön  söz
12. Aşağıdakilerden hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
a) Sayın Vali,    b) D Blok    c) Çıkmaz Sokak   d) Yıldız teyze     e) Erciyes dağı
13. – 16. soruları okumanız istenen metinlere göre cevaplayınız.
13. Sabahattin Ali’nin bir yolculuk sırasında karşılaştığı gencin müzik yeteneğini değerlendirme macerasını anlattığı Ses hikâyesi hangi şehirde geçmektedir?
a) İzmir      b) İstanbul     c) Adıyaman     d) Şanlıurfa     b) Konya
14. Bir albayın idamdan kurtuluşunun anlatıldığı Ölüm Piyangosu adlı hikâyede mahkûmlar kimin sayesinde ölümden kurtulmuştu?
a) General   b) Hapishane müdürü   c) Albayın kızı   d) Nöbetçi subayı  e) Askerî savcı
15.Aşağıdakilerden hangisi Bahis hikâyesindeki gönüllü mahkûmun isteklerinden değildir?
a) gazete      b) roman      c) tütün        d) şarap      e) İncil
16. Türkçenin Güncel Sorunları adlı yazıya göre Türkçenin en önemli sorunu nedir?
a) İngilizcenin Türkçeyi olumsuz etkilemesi    b) internet Türkçesi  c) Tabelalardaki yanlışlıklar    
d) Yazım    e) Sözlüklerin yetersizliği
17. Bu kâğıdın arka yüzüne okulunuzun laboratuvar ihtiyacının bir an önce giderilmesini istediğinizi belirten bir dilekçe yazınız. (20 puan)
Notlar: 1. Sınav süresi otuz dakikadır.
             2. Cevaplarınızı aşağıdaki cevap anahtarına işaretleyiniz.
BAŞARILAR
***

ADI SOYADI : ………………………………….                           
NUMARASI  : ………………………………….
BÖLÜMÜ      : ………………………………….
AGÜ TÜRK DİLİ 1 DERSİ ARA SINAV SORULARIDIR
Uyarılar: Gereksiz ayrıntılar ve yanlış açıklamalar doğru cevabı götürecektir. Değerlendirmeye sayfa düzeni de dâhildir. Sınav süresi 30 dakikadır.
Dr. Ahmet KAYASANDIK
1. Türkçede akrabalık adlarının çok olması dilin hangi özelliğiyle açıklanabilir?  (10 puan)
2. Evlerimizde misafir odası olması, kültürün hangi özelliğiyle daha çok ilgilidir? (10 puan)
3. Bütün dönemleri dikkate alındığında Türkçenin en saf (yalın) dönemi hangisidir? (10 puan)
4. “Yalnız” kelimesindeki ses olayı hangi sebepten kaynaklanmaktadır? (10 puan)
5. Ünlü birleşmesini bir kelimeyle örnekleyiniz. (10 puan)
6. “Orduevi, dersane, önlisans, maddî, hava yolu” kelimelerinden yanlış yazılanları düzelterek (doğru yazılanlarda değişiklik yapmadan) yazınız.
7. Fetih ettiğimiz her yerde; müdafâ ettigimiz her yerde, daîma ruhlar, önümüz de olmuşdur! cümlesindeki yazım ve noktalama yanlışlarını düzelterek bu cümleyi yeniden yazınız. (10 puan)
Aşağıdaki 8 – 13. soruları okumanız istenen kitaba göre cevaplayınız. (30 puan)
8. Mehmet Akif, Seyfi Baba adındaki eski dostunu hasta yatağında ziyaretini anlattığı manzum hikâyesinde bu fakir ihtiyarı memnun etmek için ne götürmüştür?
a) Para             b) Antibiyotik          c) Sıcak çorba            d) Doktor                    e) Hiçbiri
9. Bir albayın küçük kızı sayesinde idamdan kurtuluşunun anlatıldığı Ölüm Piyangosu adlı hikâyede mahkûmlar neyle suçlanmaktadır?
a) Hırsızlıkla    b) Emre itaatsizlikle   c) Cinayetle   d) Soygunla     e) Rüşvet almakla
10. Sabahattin Ali’nin bir yolculuk sırasında karşılaştığı gencin müzik yeteneğini değerlendirme macerasını anlattığı Ses hikâyesi hangi şehirde geçmektedir?
a) Bursa         b) Sivas                   c) Konya                     d) Erzurum                  e) Edirne
11. Sultan Murat Han’ın gördüğü bir rüyanın hikmetini araştırmak üzere veziriyle beraber dolaşırken bir cesetle karşılaşmaları, bunun kim olduğunu araştırmaları ve cenazenin kaldırılmasıyla ilgili sürecin anlatıldığı Padişahın İşi Ne? başlıklı yazıya göre merhumu tanıyanlar onu bir cemaatte niçin görememişlerdir?
a) Özürlü olduğu için    b) Sarhoş olduğu için   c) Mimli kadınlarla olduğu için     d) Uzak mescitlere gittiği için     e) İnancı zayıf olduğu için
12. “Efkâr Meclisi”nde yanlış yazıldığı hâlde doğru okunabilen metnin türü hangisidir?
a) Şiir                   b) Hikâye                 c) Deneme              d) Özlü Söz              e) Paragraf
13. Haluk Dursun, “Türkçeye Bay Bay” adlı yazısında vefat eden bir Müslüman’ın ardından hangi sözün söylenmesine çok kızmaktadır?
a) Toprağı bol olsun.     b) Rahmete erdi.        c) Sizlere ömür.      d) Hakk’a yürüdü.         e) Göçtü.
Genel Sınav Soruları

ADI SOYADI          : ………………………………….
 
NUMARASI           : ………………………………….   Derse aktif katılım: ...... (10 puan)
 
GRUBU                   : ………………………………….    Ödev puanı            : ...... (40 puan)
 
AGÜ TÜRK DİLİ 1 DERSİ GENEL SINAVI SORULARIDIR
 
Uyarılar: Gereksiz ayrıntılar ve yanlış açıklamalar doğru cevabı götürecektir. Değerlendirmeye yazım ve noktalamayla sayfa düzeni de dâhildir. Sınav süresi 25 dakikadır.
 
Doç. Dr. Ahmet KAYASANDIK
 
 
1. Yazım ve/veya noktalama yanlışı bulunan aşağıdaki ifadeleri düzelterek yeniden yazınız. Yanlış olmadığını düşündüklerinizi değiştirmeden tekrar yazınız. (10 puan)
 
dersane, başlayım, saat 15:35'de, Kara  yolu, 62'şer
 
2. "diyecekti, bak, acaba, diyen, dışına, benim, sen, kalbime, içi, çevrilseydi, ne" kelimelerini kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralayınız. (10 puan)
 
3. "kullan-, kullan-, akıllı, akıllı, akıl, akıl, adam, adam, başka, daha, da" kelimelerine istediğiniz çekim eklerini getirerek bunları sağlam bir cümle oluşturacak biçimde sıralayınız. (10 puan)
 
4. Bir çiftçinin tarlaya "kurda, kuşa, aşa" diyerek tohum saçmasındaki kültüre dair düşüncenizi sağlam bir cümlenin niteliklerine uygun BİR (1) cümleyle yazınız. (10 puan)
 
5. a) "gez-" fiilinden beş tane isim türetiniz. (5 puan)
 
   b) "çalışkan" ismini (ek-fiille) çokluk ikinci kişiye göre şimdiki (veya geniş) zamanda çekiniz. (5 puan)
***
ADI SOYADI          : ………………………………….            1. Grup
NUMARASI           : ………………………………….            Derse aktif katılım: ...... (10 puan)
AGÜ TÜRK DİLİ 2 DERSİ ARA SINAV SORULARIDIR
Uyarılar: Değerlendirmeye yazım ve noktalamayla sayfa düzeni de dâhildir. Sınav süresi 30 dakikadır.
Doç. Dr. Ahmet KAYASANDIK
1. "Bilimsel ve teknolojik gelişme sadece fiziksel hayatı değil, aynı zamanda kültürel hayatı da etkilemektedir." cümlesini ana fikir cümlesi olarak kullanmak kaydıyla iyi bir paragrafın niteliklerini göz önünde bulundurarak BİR paragraf yazınız. (30 puan)
2. Arkadaşınızın düğününe katılamayacağınızı bildirdiğiniz telefon konuşmasını diyalog özelliklerine dikkat ederek yazınız. (30 Puan)
Aşağıdaki soruları okumanız istenen metinlere göre cevaplayınız.
3. Sabahattin Ali’nin bir yolculuk sırasında karşılaştığı gencin müzik yeteneğini değerlendirme macerasını anlattığı "Ses" hikâyesi hangi şehirde geçmektedir? (10 puan)
a) Bursa               b) Bağdat                c) Edirne                   d) Erzurum                      e) Konya   
4. Peyami Safa'nın "Mezunlara Nutuk" adlı yazısına göre mahalle doktorunun niçin kazanamadığı sorusunun cevabı nedir? (10 puan) a) hasta sayısının azlığı b) güvenilmez kişilere kefil olması c) anlamadığı hâlde borsaya girmesi d) duvardaki diploması ve tam takır kütüphanesi e) tıptaki yeni gelişmeleri takip etmemesi
5. Türkler belgeselinin metnini okurken sizi en fazla etkileyen ne oldu? (10 puan)
***
ADI SOYADI : ………………………………….                                                    
NUMARASI  : ………………………………….                                
BÖLÜMÜ      : ………………………………….
AGÜ TÜRK DİLİ 1 DERSİ GENEL SINAV SORULARIDIR
Uyarılar: Gereksiz ayrıntılar ve yanlış açıklamalar doğru cevabı götürecektir. Değerlendirmeye sayfa düzeni ve imla, noktalama da dâhildir. Sınav süresi 40 dakikadır.
Dr. Ahmet KAYASANDIK
1. "Cumartesi" kelimesi hangi ses olayını örnekler? (5 puan)
2. "Arabayı" kelimesindeki ses olayının sebebi nedir? (5 puan)
3. “ön  söz, orduevi, büyük  anne, üstgeçit, hava  yolu, saat 15:35'de, oto  park, Türk sokak, dershane, kuruyemiş” kelimelerinden yanlış yazılanları düzelterek (doğru yazılanlarda değişiklik yapmadan) yazınız. (10 p.)
4. Aşağıdaki nükteyi yazım ve noktalama yanlışlarını düzelterek yeniden yazınız. (20 puan)
AZMI? GÖRÜYOR SUNUZ.
Napolyon bonapardın general oldugu sıralar da, zamanın kibâr kadınlarından biri kendisi ile sohpet ederken şöyle der; efendim! kazandıınız bunca şan ve, şeref; eldeettiginiz bunca zâfer Siz’e yetmeyormuki, hala yeni şöhretler ve zâferler peşinde koşuyor sunuz?! Napolyon bu soruya şöyle cevab verir; allahın size verdigi bu gözelliği azmı görüyor sunuzki yüzünüze boya sürüyor sunuz!
5. Aşağıdaki kelimeleri bir cümle oluşturacak biçimde sıralayınız. (5 puan)
inanan, kalır, yanlış, doğru, savaşmak, fikirlerle, düşündüğüne, zorunda
6. “daral-, birçok, kalp, kese, insan, şiştikçe" kelimelerine çekim ekleri getirerek bir cümle kurunuz. (5 p.)
7. Eleştirmek için okuduğunuz kitaptan edindiğiniz en önemli deneyimi (sağlam bir cümlenin niteliklerini göz önünde bulundurarak) bir cümleyle ifade ediniz. (10 puan)
8. Ödev puanı (40):..............
BAŞARILAR
***

İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ 1 DERSİ GENEL SINAV SORULARIDIR

ADI SOYADI : ………………………………….
NUMARASI  : ………………………………….
1. Kültürel bir değerin millî olup olmadığını ayırt etmede kültürün hangi özelliğinden yararlanırız? (10 puan)
2. Yeni Lisan hareketi Türkçenin hangi döneminin başlangıcı sayılır? (10 puan)
3. Günümüzde Uygur Türkleri hangi alfabeyi kullanmaktadır? (10 puan)
4. “Minicik” kelimesindeki ses olayı hangi sebepten kaynaklanmaktadır? (10 puan)
5. Hece kaynaşmasını bir kelimeyle örnekleyiniz. (10 puan)
6. “Gül-üş-leri” kelimesindeki altı çizili ekin adını (ne eki olduğunu) yazınız. (10 puan)
7. “Öğrenci” ismini ek-fille birlikte geniş zamanın çokluk birinci kişisine göre çekimleyiniz. (10 puan)
8. “pastane, havayolu, ordu  evi, anayurt, cm.’lik” kelimelerinden yanlış yazılanları düzelterek (doğru olanları değiştirmeden) yeniden yazınız. (10 puan)
9. Aşağıdaki nükteyi yazım ve noktalama yanlışlarını düzelterek yeniden yazınız. (20 puan)
Resim
Leyla ağacın altına oturmuş resim yapıyordu. Babası kızın elindeki bom boş kağıdı görünce sordu? ne resmî yapıyorsun bakıyım.
- Çimenlikde bir keçi resmi.
- Çimenler nerde?
- Keçi hepisini yedi.
- Yâ, keçi.
- Yiyicek birşey kalmayınca oda gitdi.

BAŞARILAR
***
BÖLÜMÜ      : …………………………..…….………              
ADI SOYADI : ………………………………………….
NUMARASI  : ……………..…………………….

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO TÜRK DİLİ 1 DERSİ GENEL SINAV SORULARIDIR
Uyarılar: Yanlış açıklama veya ayrıntı doğru cevabı götüreceği için gereksiz ayrıntılara yer vermeyiniz. Sayfa düzeni değerlendirmeye dâhil olup 10 puandır. Sınav süresi 25 dakikadır.  
Dr. Ahmet KAYASANDIK
1. “Dağ”a niçin dağ dediğimizi bilmeyişimiz dilin hangi özelliğiyle ilgilidir? (10 puan)
2. Türkçenin ses özelliklerine uygun kelimelerden oluşan bir cümle yazınız. Bu cümlede ünlü daralmasını ve ünsüz benzeşmesini örnekleyen kelimeler de olsun. (20 puan)
3. (Onun) görgüsüzlüğünden kelimesindeki yapım eklerini ve çekim eklerini gösteriniz. (20 puan)
4.“Çalışkan” ismini ek-fille birlikte geniş zamanın olumsuzu çokluk birinci kişiye göre çekimleyiniz. (10)
5. “SHMYO öğrencilerinin staj sorunu” şeklinde verilen konunun görüş noktasını yazınız. (10 puan)
6. Aşağıdaki ifadelerden yazım veya noktalama yanlışı olanları düzelterek yanlarına doğrusunu yazınız. (Doğru olduğunu düşündükleriniz için değişiklik yapmadan aynısını yazınız.) (20 puan)
manevî     : …………    no.’lu                : …………
pastane   : ……………  saat 17:45’de : …………
herşey      : ……………  oto  park         : …………
önlisans   : ……………  hoşcakal        : …………
hava yolu : ……………  7.65 lik            : ………..

BAŞARILAR


2013-2022 © Türk Dili - Doç. Dr. Ahmet KAYASANDIK
Facebook'ta paylaş
İçeriğe dön