Türk Dili-2 - ...:: TÜRK DİLİ ::... Dil Bilgisi, Kompozisyon Konuları ve Sunuları, Kaynaklar

İçeriğe git

Türk Dili-2

SINAV ÖRNEKLERİ
Ara Sınav Soruları
Genel Sınav Soruları
ADI SOYADI          : ………………………………….            1. Grup
 
NUMARASI           : ………………………………….             Derse aktif katılım: ...... (10 puan)
 
AGÜ TÜRK DİLİ 2 DERSİ ARA SINAV SORULARIDIR
 
Uyarılar: Değerlendirmeye yazım ve noktalamayla sayfa düzeni de dâhildir. Sınav süresi 30 dakikadır.
 
Doç. Dr. Ahmet KAYASANDIK
 
 
1. "Bilimsel ve teknolojik gelişme sadece fiziksel hayatı değil, aynı zamanda kültürel hayatı da etkilemektedir." cümlesini ana fikir cümlesi olarak kullanmak kaydıyla iyi bir paragrafın niteliklerini göz önünde bulundurarak BİR paragraf yazınız. (30 puan)
 
2. Arkadaşınızın düğününe katılamayacağınızı bildirdiğiniz telefon konuşmasını diyalog özelliklerine dikkat ederek yazınız. (30 Puan)
 
Aşağıdaki soruları okumanız istenen metinlere göre cevaplayınız.
 
3. Sabahattin Ali’nin bir yolculuk sırasında karşılaştığı gencin müzik yeteneğini değerlendirme macerasını anlattığı "Ses" hikâyesi hangi şehirde geçmektedir? (10 puan)
 
a) Bursa               b) Bağdat                c) Edirne                   d) Erzurum                      e) Konya   
 
4. Peyami Safa'nın "Mezunlara Nutuk" adlı yazısına göre mahalle doktorunun niçin kazanamadığı sorusunun cevabı nedir? (10 puan)
a) hasta sayısının azlığı b) güvenilmez kişilere kefil olması c) anlamadığı hâlde borsaya girmesi
d) duvardaki diploması ve tam takır kütüphanesi e) tıptaki yeni gelişmeleri takip etmemesi
 
5. Türkler belgeselinin metnini okurken sizi en fazla etkileyen ne oldu? (10 puan)
***
1. Grup
ADI SOYADI  : ………………………                       
NUMARASI   : ………………………
BÖLÜMÜ       : ………………………
AGÜ TÜRK DİLİ 2 DERSİ ARA SINAV SORULARIDIR
Uyarılar: Gereksiz ayrıntılar ve yanlış açıklamalar doğru cevabı götürecektir. Değerlendirmeye imla noktalama ve sayfa düzeni de dâhildir. Sınav süresi 40 dakikadır.
Dr. Ahmet KAYASANDIK
1. “Bilimsel araştırma yapmada planlamanın önemi” konusunda bir kompozisyon yazacağınızı varsayarak bu konunun maddesini, görüş noktasını ve şeklini yazınız. (20 puan)
2. “Her kelime maddi veya manevi, somut veya soyut belli bir şey gösterdiğine göre, çok kelime bilenin çok şey bilmesi gayet doğaldır.” ifadesini ana fikir cümlesi olarak kullanmak kaydıyla iyi bir paragrafın niteliklerine uygun bir paragraf yazınız. (30 puan)
3. Tek sayfa olarak hazırlanan bir davetiyede “Ne zaman?” sorusunun cevabı nereye yazılır? (10 puan)
4. “Yemek davetine katılamayacağınızı” bildirdiğiniz telefon konuşmasını diyalog özelliklerine dikkat ederek yazınız. (40 puan)
BAŞARILAR
***
3. Grup
ADI SOYADI : …………………
NUMARASI  : …………………
BÖLÜMÜ      : …………………
AGÜ TÜRK DİLİ 2 DERSİ ARA SINAV SORULARIDIR
Uyarılar: Gereksiz ayrıntılar ve yanlış açıklamalar doğru cevabı götürecektir. Değerlendirmeye imla noktalama ve sayfa düzeni de dâhildir. Sınav süresi 40 dakikadır.
Dr. Ahmet KAYASANDIK
1. Tez konusu belirlenirken nelere dikkat edilmelidir? (20 puan)
2. “Bilimsel ve teknolojik gelişme sadece fiziksel hayatı değil, aynı zamanda kültürel hayatı da etkilemektedir.” ifadesini ana fikir cümlesi olarak kullanmak kaydıyla iyi bir paragrafın niteliklerine uygun bir paragraf yazınız. (30 puan)
3. İki sayfa olarak hazırlanan resmî bir davetiyede “program” nereye yazılır? (10 puan)
4. “Toplantıya katılamayacağınızı” bildirdiğiniz telefon konuşmasını diyalog özelliklerine dikkat ederek yazınız. (40 puan)
BAŞARILAR
***

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO TÜRK DİLİ 2 DERSİ ARA SINAV SORULARIDIR

ADI SOYADI   :…………………   
BÖLÜMÜ        :…………………
NUMARASI    :…………………
Uyarılar: Yanlış açıklama veya ayrıntı doğru cevabı götüreceği için gereksiz ayrıntılara yer vermeyiniz. Yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ediniz. Sayfa düzeni değerlendirmeye dâhil olup on puandır. Sınav süresi 25 dakikadır.  

Dr. Ahmet KAYASANDIK

1. “Bizim hoca” sözü kelime gruplarından hangisini örnekler? (10 puan)
2. Aşağıdaki kelimeleri sağlam bir cümle oluşturacak biçimde sıralayınız. (10 puan)
bugün, kaybederiz, dün, kavga, ile, arasında, yarını, çıkarırsak
3. “ol-, kitap, sessiz, yan, kimse, gibi, cahil” kelimelerini kullanarak sağlam bir cümle kurunuz. (20 puan)
4. Hazırlıklı konuşma çeşitlerinden hangisinde konuşmacı sayısı ve bunların konuşma süreleriyle ilgili bir sınırlama vardır? (10 puan)
5. Arkadaşınıza telefon ederek davet edildiğiniz pikniğe katılamayacağınızı bildirdiğiniz telefon konuşmasını diyalog özelliklerine dikkat ederek yazınız. (40 puan)

BAŞARILAR
***

ADI SOYADI  :……………………………
BÖLÜMÜ       :……………………………
NUMARASI   :……………………………

AGÜ TÜRK DİLİ 2 DERSİ ARA SINAV SORULARIDIR
Uyarılar: Yanlış açıklama veya ayrıntı doğru cevabı götüreceği için gereksiz ayrıntılara yer vermeyiniz. Yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ediniz. Sayfa düzeni değerlendirmeye dâhil olup sınav süresi 30 dakikadır.  Dr. Ahmet KAYASANDIK
1. Aşağıdaki kelimeleri sağlam bir cümle oluşturacak biçimde sıralayınız. (10 puan)
değil, taşı, kuvveti, sürekliliğidir, delen, damlaların, suyun
2. “öğretmen, bir, bir, bir, dün, bugün, yarın, ders, bilmece ” kelimelerini kullanarak sağlam bir cümle kurunuz. (10 puan)
3. Hazırlıklı konuşma çeşitlerinden hangisinde konuşmacı sayısı ve bunların konuşma süreleriyle ilgili bir sınırlama söz konusudur? (10 puan)
4. Tek sayfalık davetiyelerde “ne zaman” sorusunun cevabı nereye yazılır? (10 puan)

5. “Belki aynı kafenin farklı masalarında acıkmış bir halde öfkeyle geciken garsonu beklemişizdir.” cümlesindeki anlatım bozukluğunu düzelterek cümleyi yeniden yazınız. (20 puan)
6. Diyalog özelliklerine dikkat ederek bir fıkra yazınız. (20 puan)
7. “Dil Doktoru” adlı eserin size kazandırdıklarını özetleyiniz. (20 puan)

BAŞARILAR

Genel Sınav Soruları
ADI SOYADI          : ………………………………….  
 
NUMARASI           : ………………………………….      Derse aktif katılım: ........ (10 puan)
 
GRUBU                   : ………                                  Ödev: ........ (20 puan)
 
 
AGÜ TÜRK DİLİ 2 DERSİ GENEL SINAVI SORULARIDIR
 
Uyarılar: Değerlendirmeye yazım ve noktalamayla sayfa düzeni de dâhildir. Gereksiz ayrıntılara yer vermeyiniz. Ödevinizi vermeyi unutmayınız. Sınav süresi 25 dakikadır.
 
Doç. Dr. Ahmet KAYASANDIK
 
 
1. "Ay bir yandan sen bir yandan sar beni" dizesindeki anlatım bozukluğunun sebebi nedir? (10 puan)
 
2. “Deneme yaptığımız kabinde ürünleri bırakmayalım.” Cümlesindeki anlatım bozukluğunu düzelterek cümleyi yeniden yazınız. (10 puan)
 
3. Aşağıdaki cümleleri tashih ederek yeniden yazınız. (20 puan)
 
a) Atıyorum, kopya yaparken yakalansan n'apcan..!
 
b) Bu kimlik kartı AGÜ Yerleşke'leri içerisinde taşınma ve yetkililerce istendigin de gösterilme zorunludur!
 
Aşağıdaki soruları okumanız istenen metinlere göre cevaplayınız.
 
4. Millî Mücadele Döneminden bir kesitin işlendiği “Küçük Ağa” romanında olaylar, çoğunlukla nerede geçmektedir? (5 puan)
a) Erzurum             b) Polatlı              c)  Kütahya             d) Aydın              e) Akşehir
 
5. Tansu Bele "Türkçeye Mektuplar"ında Türkçeye seslenirken aşağıdakilerden hangisini kullanmaz? (5 p.)
 
a) sevgili                             b) tanrıçam            c) biricik              d) dostum               e) denizkızım
 
6. Ertuğrul Yaman'ın "Dilimiz Kimliğimizdir" yazısında Batı dillerinden Türkiye Türkçesine giren bazı hazır söz kalıpları ve bazı cümle şekilleri için verdiği örneklerden BİRİNİ yazınız. (5 puan)
 
7. "Türkçenin Gül Bahçeleri" yazısında sokak satıcılarının mecaz veya teşbih ihtiyacıyla kendi hakiki adları yerine başka adlar kullanarak sattıklarından da örnekler de verilir. Bunlardan sadece BİRİNİ yazınız. (5 puan)
 
8. Nevzat Kösoğlu'nun "Kimlik ve Dil" yazısını okuduğunuzu KANITLAMAYA yarayacak bir soruyu siz sorunuz ve cevaplayınız. (10 puan)
***
ADI SOYADI      : ………………                  
NUMARASI        : ………………                                
BÖLÜMÜ            : ………………
Kitap değerlendirme puanı:........../40
AGÜ TÜRK DİLİ 2 DERSİ GENEL SINAV SORULARIDIR
Uyarılar: Gereksiz ayrıntılar ve yanlış açıklamalar doğru cevabı götürecektir. Değerlendirmeye imla noktalama ve sayfa düzeni de dâhildir. Sınav süresi 25 dakikadır.
Dr. Ahmet KAYASANDIK
1. “Ödevleri vaktinde yapmanın gerekliliği” konusunda bir sohbet yazacağınızı varsayarak bu yazının planını çıkarınız. (20 puan)
2. “Kültürel ve sanat etkinlikleri” ifadesindeki anlatım bozukluğunun sebebini yazınız.(10 puan)
3. “Sallanmaz o kalkışta ne mendil nede bir kol” (Y. Kemal) dizesindeki yanlışlıkları düzelterek bu dizeyi yeniden yazınız. (20 puan)
4. Önceden hazırlamanız istenen infografik öz geçmişinizin çıktısını sınav evrakıyla teslim etmeyi unutmayınız. (10 puan)
5. Kitap değerlendirme (40 puan)
BAŞARILAR
***

İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ 2 DERSİ GENEL SINAV SORULARIDIR

ADI SOYADI :...................             
NUMARASI  :...................
Uyarılar: Yanlış açıklama veya ayrıntı doğru cevabı götüreceği için gereksiz ayrıntılara yer vermeyiniz. İmla - noktalama ve sayfa düzeni değerlendirmeye dâhildir. Sınav süresi 25 dakikadır.  

Dr. Ahmet KAYASANDIK
1.Güç olan kahramanca ölmek değil kahramanca yaşamaktır.” cümlesindeki zarfların altını çiziniz. (10 puan)
2. Sağlam bir cümlenin niteliklerini göz önünde bulundurarak ticaret ahlakı hakkındaki değerlendirmenizi bir cümleyle yazınız. (20 puan)
3. “Nerelisin hemşerim?” ifadesindeki anlatım bozukluğunun sebebini yazınız.(10 puan)
4. “Firmamıza borcunuz totalde yaklaşık 7 bin 350 lira dolayında.” Cümlesindeki anlatım bozukluğunu düzeltiniz. (20 puan)
5. “İstediğini söyleyen istemediğini işitir.” sözü hangi konuşma yanlışını örneklemek için söylenebilir? (10 puan)
6. Arkadaşlarınızı geziye çağırdığınız davetiyeyi bir cümleyle yazınız. (30 puan)

BAŞARILAR
***

ADI SOYADI:.........................................

NUMARASI  :.........................................
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ DERSİ GENEL SINAV SORULARIDIR
Uyarılar: Yanlış açıklama veya ayrıntı doğru cevabı götüreceği için gereksiz ayrıntılara yer vermeyiniz. İmla - noktalama ve sayfa düzeni değerlendirmeye dâhildir. Sınav süresi 30 dakikadır.  
Dr. Ahmet KAYASANDIK
Türkçenin kimliğini, yüzyıllar boyunca okur yazar olmayan halk korumuştur. Halkın konuşma dili, Arapça ve Farsça’nın baskısından uzak kalmış, halk öykülerinde, saz şairlerinin deyişinde temiz ve soylu biçimde sürüp gelmiştir. Ancak halkın dili, hiçbir yerde zengin bir bilim ve kültür dili değildir. Bizde de yüzyıllar boyunca bilimde, yönetimde, resmî organlar arasında azınlıkta olan aydınların yozlaşmış dili yürütülmüştür. Divan edebiyatı ve o doğrultudaki yazılar saraylarda saygınlık görürken halk şiir ve öykülerine hor bakılmıştır.


1. Yukarıdaki paragrafta hangi kelime ünsüz değişimini (yumuşamayı) örnekler? (10 puan)
2. Yukarıdaki metinde geçen birleşik fiilleri yazınız. (10 puan)
3. Altı çizili cümleyi kendi kelimelerinizle ve kendi uslubunuzla yeniden yazınız. (20 puan)
4. Yukarıdaki metinde bir cümlede sıra yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu düzelterek cümleyi yeniden yazınız. (20 puan)
5. Türk Dili dersinden bütünlemeye kaldığınızı ailenize bildirdiğiniz telefon konuşmasını diyalog özelliklerine dikkat ederek yazınız. (30 puan)
6. Tartışma çeşitlerinden hangisinde jüri (hakem heyeti) bulunur? (10 puan)
BAŞARILAR
2013-2022 © Türk Dili - Doç. Dr. Ahmet KAYASANDIK
Facebook'ta paylaş
İçeriğe dön