Öz Geçmişi - ...:: TÜRK DİLİ ::... Dil Bilgisi, Kompozisyon Konuları ve Sunuları, Kaynaklar

İçeriğe git

Öz Geçmişi

A. KAYASANDIKÖZ GEÇMİŞİM

A. Kişisel Bilgiler :
Adı Soyadı                   : Doç. Dr. Ahmet KAYASANDIK                                     
Bilim Alanı                   : Türk Dili, Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)
Çalıştığı Kurum          : Abdullah Gül Üniversitesi
Temel Alan                  : Filoloji Temel Alanı
 
B. Eğitim Bilgileri :
Doktora             : Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili, 2009.
Lisans               : Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1986.

Yabancı dili       : İngilizce (YÖKDİL Puanı: 81,25)
Yüksek lisans   : Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili, 1998.

C. Akademik Görevler :
Abdullah Gül Üniversitesi Türk Dili Öğretim Görevlisi 2014 - Devam ediyor.
Selçuk Üniversitesi Türk Dili Okutmanı    1998 - 2014

D. İdari Görevler :
Yönetim Kurulu Üyeliği (2015-2015) -Abdullah Gül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Yardımcısı (2014-2015) Abdullah Gül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Türk Dili Bölümü Koordinatörlüğü (2001-2006) Selçuk Üniversitesi/Rektörlük/Türk Dili Bölümü

E. Yurt Dışı Görevi :
Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi Aşgabat / Türkmenistan 1993 – 1996

Yayınlar
A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A.1. Kayasandık, A. (2018). Türkiye Türkçesinde ölen fiiller, TEKE-Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(1), 105-125, Doi: 10.7884/Teke.4032.
A.2. Kayasandık, A.(2019). Türkçe kişi adları bibliyografyası denemesi, Journal of Strategic Research in Social Science, 5(1), 57-90, Doi: 10.26579/Josress-5.1.5.
A.3. Kayasandık, A. (2020). E-ticarette Türkçenin özensiz kullanımı: A101 örneği, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (19), 162-176,  Doi:10.29000/rumelide.752230.


B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler

B.1. Kayasandık, A. (2018). Tuhfetü’l-İhvan’da eski Türkçe kelimeler, 2. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 868-880.
B.2. Kayasandık, A. (2018). Tuhfetü’l-İhvan’da soru eki/edatı ”Mı”, Science Resarch Congress Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, 11-20.

C. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

C.1. Kayasandık, A. (2018). Orhun yazıtlarında ideal yöneticinin nitelikleri, 1. Türk Eğitim Kongresi, 267-282.

D. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler

D.1. Kayasandık, A. (2020). Dostlara Armağan, İstanbul: Ötüken.
D.2. Kayasandık, A. (2018). Tuhfetü’l-İhvan I. Cilt (Metin-Dil Özellikleri-Tıpkıbasım Örnekleri), Konya: Palet Yayınları.
D.3. Kayasandık, A. (2018). Tuhfetü’l-İhvan II. Cilt (Dizinler), Konya: Palet Yayınları.
D.4. Kayasandık, A. (2013). Konuşma Adabı, 2. Baskı, İstanbul: Büyüyenay Yayınları.
D.5. Kayasandık, A. (2011). Âdâb-I Makâl (Metin-Dil Özellikleri-Dizin). Konya: Aybil.
D.6. Kayasandık, A. (Orya) (2017). Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, 15. Baskı, Konya: Palet Yayınları.
D.7. Kayasandık, A. (2014). Efkâr Meclisi (Seçki), 3. Baskı, Ankara: Akçağ Yayınları
D.8. Özkan, A., Aşcı U. D.,Toker, M., Kayasandık, A. (vd.) (2013). Türk Dili-Dil ve Anlatım, (Bölüm adı: Mensur Türler III, Sözlü Anlatım) Konya: Palet Yayınları.
D.9. Örgen, E., Altun, K., Kayasandık, A. (vd.) (2012). Yazılı ve Sözlü Anlatım, (Bölüm adı: Anlatım Biçimleri, Anlatımın Nitelikleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Edebî ve Bilimsel Yazı Türleri), Ankara: Elhan Kitap Yayın Dağıtım.
D.10. Kayasandık, A. (2018). Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II (Bekir Oğuzbaşaran maddesi), teis.yesevi.edu.tr.
D.11. Kayasandık, A. (2018). Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II (Önder Çağıran maddesi), teis.yesevi.edu.tr.
D.12. Kayasandık, A. (2021). Konuşma Adabı, 3. Baskı, İstanbul: Büyüyenay Yayınları.

E. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

E.1. Kayasandık, A.(2011). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki anlatım bozuklukları. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (25), 1-30.
E.2. Kayasandık, A. (2019). Türkmen Türkçesinde fiillerden yapılan kişi adları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (29), 396-403., Doi: 10.20875/Makusubed.53801
E.3. Kayasandık, A. (2018). Tuhfetü’l-İhvan’da soru eki/edatı ”Mı”, International Journal of Languages’ Education and Teaching, 6(3), 1-14, Doi: 10.18298/İjlet.3167.
E.4. Kayasandık, A. (2013). TDK tarafından hazırlanan Türkçe Sözlük’ün ilk ve son baskısının Arapça ve Farsça kökenli kelimeler ve bu kelimelere getirilen ekler bakımından karşılaştırılması, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 16(1), 159-166.

F. Diğer Yayınlar

F.1. Kayasandık, A. (2018). Hikâyat-I Musa Peygamber Aleyhi’s-Selam, Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 41 (485), 20-22.
F.2. Kayasandık, A. (2017). Mıralı ve Sultansöyün destanı I,  Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 40 (479), 25-33.
F.3. Kayasandık, A. (2017). Mıralı ve Sultansöyün destanı II,  Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 40 (480), 14-25.
F.4. Kayasandık, A. (2014). Türkçenin güncel sorunları: 1. iyelik ve kişi eklerinin yanlış kullanımı, Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 37 (440), 29-31.
F.5. Kayasandık, A. (2014). Bir kelime bir kültür: Dünya. Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 37 (437), 30-33.
F.6. Kayasandık, A.(2016). Erciyes dergisi 2016 yılı dizini. Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 39 (468), 30-33.
F.7. Kayasandık, A. (2015). Erciyes dergisi 2015 yılı dizini. Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 38 (456), 31-33.
F.8. Kayasandık, A. (2014). Erciyes dergisi 2014 yılı dizini. Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 37 (444), 31-33.
F.9. Kayasandık, A. (2015). Üniversiteye yeni başlayanlara ilk ders, Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 38/453, 13-15.

G. Editörlük

G.1. Kayasandık, A. (2018). Nevzat Türkten’e Armağan (Kitap) Kayseri: Kayseri Kültür ve Turizm Derneği Yayını.
G.2. Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, Geçit, 2014 – Devam ediyor.

H. Üniversite Dışı Deneyim

Erzurum Uzundere Lisesi  Edebiyat Öğretmeni  1986 - 1990
Kayseri Pınarbaşı Lisesi Edebiyat Öğretmeni  1990 – 1992
Aybastı İHL Asteğmen Öğretmen 1991 – 1992
Kayseri M. Âkif Ersoy Lisesi Edebiyat Öğretmeni  1992 - 1997
Magtımgulı Adındakı Türkmen Dövlet Üniversiteti 1994-1994
Özel Dershane Edebiyat Öğretmeni  1997 – 1998

I. Sertifikalar :                                                                             

I.1. Millî Eğitim Bakanlığı 231 Numaralı Hizmet İçi Eğitim Kursu (1.)
I.2. Millî Eğitim Bakanlığı 506 Numaralı Yurtdışına İntibak Eğitimi Sertifikası

J. Ödüller :
J.1. Aybastı Kaymakamlığı, Takdirname, 1992
J.2. 2010 Avrupa Dil Ödülü, (www.kampus724.com, Türk Dili içeriği için Ulusal Ajans tarafından verildi.)

K. Araştırma ve İlgi Alanları :
Türkiye Türkçesi Grameri, Eski Anadolu Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Uzaktan Öğretim, Türkçe Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı, Eğitim Yazılımları

L. Tezler :
L.1. Doktora :
Âdâb-ı Makâl (Metin - Dil Özellikleri - Dizin), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2009, 573 s. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Toker)
L.2. Yüksek Lisans :
Türkmen Türkçesinde Cümle Yapısı, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 1998, 186 s. (Danışman: Prof. Dr. Tuncer Gülensoy)

M. Lisans Dersleri (Okuttuğu Dersler) :
Türk Dili
Yazılı Anlatım
Sözlü Anlatım
Kelime Bilgisi
Çocuk Edebiyatı

İLETİŞİM
Doç. Dr. Ahmet KAYASANDIK
Abdullah Gül Üniversitesi
Türk Dili Bölümü Başkanlığı
Çelik Bina B232
Sümer Kampüsü
38080 Kocasinan / KAYSERİ
tel. 0 352 224 88 00 - 7246

Web Sayfaları:
2013-2022 © Türk Dili - Doç. Dr. Ahmet KAYASANDIK
Facebook'ta paylaş
İçeriğe dön